Darmowa dostawa od 200 zł na terenie Polski

Unia Europejska

Realizowane projekty
Projekt pn.: “Rozwój marki Bless me poprzez udział w targach zagranicznych” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie: 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Okres realizacji projektu: 31.12.2021
Wartość dofinansowania: 319 175,00 PLN

Krótki opis projektu:
Przedmiotem projektu jest realizacja planu eksportu poprzez organizacje wyjazdów promocyjnych i udział w targach handlowych firmy ECMiCH “Make-Up Artist” Aneta Kolendo-Borowska., a także budowa i wzmacnianie pozycji marki “Bless Me” na rynku międzynarodowym.
W ramach zadań realizowanych w programie Go to Brand beneficjent ma zamiar wystąpić jako wystawca na imprezach
targowo-wystawienniczych odbywających się na terenach Europy oraz Ameryki Północnej. Poprzez promocję swoich
produktów w ww. miejscach planujemy nawiązać współprace z wieloma potencjalnymi klientami. Rozpowszechnienie naszej
oferty na rynkach zagranicznych spowoduje wzrost eksportu i napędzi rozwój firmy.

Wnioskodawca wybrał 6 rynków docelowych w tym 5 perspektywicznych w celu
zaprezentowania swojego produktu.
Te rynki to:
– Włochy
– Zjednoczone Emiraty Arabskie – Rosja
– Japonia
– Stany Zjednoczone
Wybrane targi zostały dopasowane wedle kategorii w której możliwe jest pokazywanie innowacyjnych produktów branży kosmetycznej.

W ramach projektu wnioskodawca zorganizuje wpis, promocje oraz udział firmy oraz jej 3 pracowników. Marka kosmetyków Bless Me dba nie tylko o zdrowie kobiet ale również o środowisko. Dzięki wykorzystaniu szkła jako opakowanie na mineralne i naturalne
kosmetyki dbamy o brak sztucznie wytworzonych odpadów, które zagrażały by środowisku. Projekt przyczynia się do rozwoju polskiej branży kosmetyków poprzez promocję naturalnych produktów marki Bless Me.

Ogólnym celem projektu jest zwiększenie możliwości do działań eksportowych firmy Bless Me, a także promocja polskiej branży kosmetycznej. Realizacja tego będzie możliwa tylko poprzez bezpośredni kontakt naszych przedstawicieli z zainteresowanymi i nawiązanie
współpracy, prowadzącej do zbudowania trwałej relacji z klientem zarówno indywidualnym jak i przedsiębiorstwami.
Poprzez promocję naszych kosmetyków planujemy uświadomić potencjalnych klientów o jakości naturalnych kosmetyków, a także o konkurencyjności ceny względem innych podobnych tworów.